Czym jest psychoterapia?

„Psychologia jest nauka, psychoterapia to sztuka” (N. McWiliams )

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna? Specyfika tego podejścia polega na wyjątkowej wartości wrażliwości analityczno – psychologicznej terapeuty. Relacja jaka się wytwarza podczas terapii jest nieświadomą odpowiedzią na drugiego człowieka. Przestrzeń na pograniczu świata wewnętrznego i zewnętrznego ,będąca przestrzenią między ludźmi ,jest obszarem gdzie rodzi się wszelka bliskość i kreatywność. Wywiązuje się tu relacja , w klimacie otwartości, zaufania co owocuje stworzeniem tzw sojuszu terapeutycznego. Wstępna zależność, pozytywne nastawienia Pacjenta do terapeuty ma na celu głębokie poznania siebie, odrzucenie postawy obronnej, rezygnacji z „fałszywego ja” na rzecz autentycznego. Skutkuje to pozytywnymi zmianami w przeżyciu siebie, w sposobie wchodzenia w relacje międzyludzkie, dojrzałością i autonomią. Im bardziej się jest uczciwym wobec siebie tym większe się ma szanse na satysfakcjonujące i udane życie. Teza ta jest wynikiem założenia, że uświadomienie sobie zaprzeczonych aspektów psychiki uwolni od potrzeby poświęcania czasu i wysiłku niezbędnych do przechowywania ich w nieświadomości. Większość energii może wówczas zostać uwolniona i poświęcona realizacji produktywnego i szczęśliwego życia.

Psychoterapeuci z innych miast:
Daniel Filipek
Pracował na Oddziale Psychiatrii i Psychoterapii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach i Ośrodku Kuratorskim przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie - obecnie prowadzi gabinet w Katowicach - Psychoterapia Katowice.
Martna Nikodym
Psycholog, psychoterapeuta p z Katowic, specjalizuje się w psychoterapii psychodynamicznej.
Monika Kopij
Psycholog w Sosnowcu, pracuje z rodzinami w nurce systemowym. JEst obecnie w procesie uzyskiwania Certyfikatu Specjalisty Terapii Uzależnień i Rehabilitacji od Narkotyków, Członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii. Ukończyła Studia Wyższe oraz Podyplomowe Studia Wiedzy o Patologii Społecznej i Socjoterapii na Uniwersytecie Śląskim.